سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

منصور برجیان – مهندس مکانیک و دارای ۳۰ سال تجربه و سابقه فعالیت روی صندلی چرخدار
بهزاد جغتائی – مهندس پزشک و دارای ۸ سال سابقه فعالیت روی صندلی چرخدار

چکیده:

با در نظر گرفتن تعداد افراد دارای معلولیت در کشور و به لحاظ شرایط ماشینی شدن زندگی روز مره و حوادث ناشی از آن و در نتیجه افزایش روزانه تعداد افراد دارای معلولیت در سطح دنیا خصوصا کشورهای در حال توسعه توجه مبرم به امر مسکن به ویزه برای افراد دارای معلولیت ضروری به نظر می رسد. توجه به این امر علاوه بر تامین نیاز روحی و روانی و ضروری این گروه می تواند به استقلال فردی و تامین سایر نیازهای روزمره آنان کمک شایانی نموده و حتی در مورد پیشگیری از مشکلات و سمائل درمانی آناو و ایجاد ضایعات بیشتر جسمی کمک منموده و این کمک علاوه بر افزایش توانایی و استقلال فردی وابستگی آنان را به خانواد ه کاهش داده و سبب کاهش درگیری افراد خانواده یا دولت با فرد دارای معلولیت خواهد شد. چنانچه این افراد نتوانند مسکن مناسب در اختیار داشته باشند، این امر سبب کاهش استقلال و وابستگی به خانواده و تحمیل نگهداری آنها به دولت و کاهش سلامت روحی و روانی و جسمی آنان خواهد شد. لذا نهایتا هزینه های هنگفت آن به خانواده و در نهایت به دولت تحمیل میشود. فرد دارای معلولیت در صورت عدم وجود مسکن مورد استفاده مناسب برای استحمام و انتقال به سرویس بهداشتی و مراجعات خارج از منزل نیاز مبرم به همراه داشته که این امر نیاز بار مضاعف مالی سنگین بر دوش اعضای خانواده به همراه خواهد داشت. به طور مثال:
تومان ۱/۰۶۲/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ماه ۱۲ ضربدر تومان در ماه ۱۵۰/۰۰۰ ضربدر نفر ۷۰۰/۰۰۰
مبلغ هزینه شده غیر ضروری فوق می تواند با یک برنامه ریزی مدیریتی به پرداخت اقساط برای ایجاد و تامین مسکن مناسب برای فرد دارای معلولیت در بهترین شرایط به شرح زیر تبدیلگردد. بر اساس تحقیقاتو پروژه های اجرا شده در سطح کشور مسکن با امکانات ویژه افراد دارای معلولیت و ضد زلزله با مقیاس ۷/۵ ریشتر و تامین امکانات شهرسازی مورد نیاز با زیر بنای ۷۵مترمربع از قرار هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت که برای هر واحد مسکونی مناسب، ۱۵ میلیون تومان پیش بینی می شود. لذا با مبلغ فوق می توان به راحتی به تعداد ۸۴/۰۰۰ واحد مسکونی ایجاد نمود که فرد دارای معلولیت می تواند اقساط آن را با احتساب کارمزدهای مختلف در مدت ۱۰ سال بازپرداخت نماید.با توجه به این توضیحات می توان به اهمیت موضوع مناسب سازی مسکن برای افراد دارای معلولیتپی برد و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید:
الف) توجه به قشر نیازمند و کم در آمد و مستعد فعال بودن در جامعه (افراد دارای معلولیت)؛
ب) پیشگیری از ضایعات جسمی، روحی، روانی مضاعف افراد دارای معلولیت ؛
ج) کاهش هزینه های جانبی خود و خانواده ؛
د) تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت و مسئولین اجرایی کشور؛
هـ) امکان ایجاد برابری فرصت ها برای کلیه اقشار جامعه؛
و) مطرح شدن دولت جمهوری اسلامی ایران درجامعه جهانی جهت ارزش نهادن به حقوق اسلامی ارجح بر حقوق بشر
لذا جهت دستیابی به مقررات کامل مناسب سازی مسکن ویژه برای افراد دارای معلولیت می توان به مجموعه از جدید و متفاوت و کاملتر از دیگر مجموعه های در دسترس در ایران، به نام IDA-IRAN به زبان فارسی با امکان استفاده از سایت و دانلود به صورت PDF یافت. ضمنا در سایت IDA-IRAN نمونه هایی از طرح و نقشه های اجرایی مسکن ویژه معلولین تهیه و اررائه شده است.