سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهرنوش جعفری –
رضا حاجی مختاری – مهندس مکانیک و همکار پژوهشی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

چکیده:

تحقیقات حاکی از آن است که ۱۲تا ۱۳ درصد جمعیت جهان افراد ناتوانی هستند که به نوعی نیاز به استفاده از سیستم حمل و نقل دارند. تجربه این افراد حاکی از وجود مشکل در دسترسی به بعضی یا تمام مدل های سیستم حمل و نقل می باشد. حمل و نقل مزایای قابل لمسی در کل مجموعه اجتماع و نیز زندگی شخصی فرد معلول خواهد داشت که در نهایت به نفع کل جامعه نیز خواهد بود.
در یک مقایسه افراد معلول تقریبا دو سوم کمتر از افراد سالم از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. افراد معلول کمتر رانندگی می کنند و حتی کمتر دارای خودروی شخصی هستند و کلی ترین و عمومی ترین شکلحمل و نقل برای افراد معلول سوار شدن بر خودروهایی می باشد که توسط شخص دیگری رانده میشود.