مقاله مناطق در حال فرسايش و رسوبگذاري حوزه آبخيز لاديز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مناطق در حال فرسايش و رسوبگذاري حوزه آبخيز لاديز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيزيوگرافي حوزه
مقاله منحني هيپسومتري
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيایي
مقاله مناطق کوهستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با محاسبه عواملي نظير سطح، شکل، شيب، شبکه زهکشي و محاسبه و ترسيم منحني هاي هيپسومتري و هيپسومتري بي بعد تحليل فرسايش و رسوبگذاري در حوزه آبخيز لاديز انجام گرفته است. خصوصيات فيزيوگرافي حوزه هاي فرعي که در محيط سيستم اطلاعات جغرافيایي (GIS) بدست آمده است نشان دهنده حالت تعادل بين وسعت مناطق کوهستاني و دشت در زيرحوزه سعدآباد است. زيرحوزه ميانرود و سياه جنگل، حوزه هايي جوان بوده و ارتفاعات آنها شديدا در معرض فرسايش قرار دارد. مقايسه وسعت، شکل، شيب و منحني هاي هيپسومتريک زيرحوزه ها نشان مي دهد وسعت و شدت فرسايش در زير حوزه ميانرود نسبت به ساير زير حوزه ها بيشتر است. به طور کلي حوزه آبخيز لاديز حوزه اي جوان و فعال محسوب مي شود که بيش از ۲٫۳ سطح آن را مناطق کوهستاني که در معرض فرسايش است در برمي گيرد و حالت تعادل در آن برقرار نيست.