سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی.
حسین ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه
علی بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه

چکیده:

زمین لرزه یکی از مخرب ترین حوادث طبی عی به شمار می رود که وقوع آن در هر جامعه ای خسارات جانی و مالی فراوانی را به دنبال دارد . علاوه بر خسارات مستقیم جانی و مالی به علت حوادث ناشی از وقوع زلزله، خسارات غیرمستقیمی نظیر مهاجرت، بیکاری و بسیاری دیگر که اثرات نامطلوبی بر اجتماع و اقتصاد کشور دارد، به جای می ماند . مقابله علمی و فنی با آثار سوء ناشی از زلزله از عوامل موثر در رشد و توسعه پایدار جوامع بشری محسوب می شود . شناسایی ریشه های آسیب پذیری در شهر و مجمعوعه های زیستی در پیشگیری و کاهش اثرات زلزله
احتمالی نقش بسزایی دارند . فقر)مادی و معنو ی(، رشد جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، فقدان آگاهی عمومی و آموزش کافی از عمده ترین ریشه های آسیب پذیری شهرها بشمار می آیند که به همراه وضعیت عناصر شهری )بافت، فرم شهر، شبکه های ارتباطی، ساخت و سازها و …(، نقشی اساسی در افزایش اثرات مخرب زلزله نقش اساسی دا رند . بر این اساس جهت مقابله با زلزله، مدیریت ریسک زلزله امری ضروری به نظر می رسد که جز با داشتن اطلاعات کافی از وضعیت آسیب پذیری های موجود در منطقه تحت مدیریت، میسر نمی گردد. مقاله حاضر بر آن است که به بررسی وضعیت برخی از آسیب های موجود در مورد عناصر کالبد ی شهری بخشی از تهران بپردازد تا با تعمیم این تحقیق به دیگر مناطق شهری، و درک بهتر آسیب های موجود در مدیریت بحران بهتر عمل نمود.