سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – برق منطقه ای خراسان-بجنورد

چکیده:

بارها در سیستم قدرت شامل دو مولفه هستند۱-قدرت اکتیو ۲- قدرت راکتیو. قدرت اکتیو را فقط در نیروگا ه می توان تولید کرد اما قدرت راکتیو را می توان توسط نیروگاه و یا خازن تامین کرد. مسلم است که خازن های قدرت اقتصادی ترین منبع برای تامین توان راکتیو مورد نیاز سیستم است، وقتی قدرت راکتیو توسط نیروگاهها تامین شود تمام تجهیزات سیستم از قبیل ژنراتورها، ترانسفورماتورها خطوط انتقال و توزیع، سوئیچ گیرها و تجهیزات حفاظتی از نظر ظرفیت و به عبارتی قدرت باید رشد کنند خازن ها می توانند با کاهش انتقال توان راکتیو خطوط بعد از ژنراتور تا محل نصب خازن این وضعیت را بهبود بخشند، جریان خطوط از محل نصب خازن در تمام خطوط منتهی به تجهیزات تولید کننده کاهش می یابد و در نتیجه تلفات و بار خط در خطوط توزیع و پست های ترانسفورماتور و خطوط انتقال کاهش می یابد. متناسب با ضریب قدرت تصحیح نشده سیستم، نصب خازن می تواند ظرفیت ژنراتورها و پستها را افزایش دهد و توانایی آنها را برای تامین باراضافی تا ۳۰% فراهم آورد و نیز توانایی های مدار را از نقطه نظر تنظیم ولتاژ تقریبا بین ۳۰% تا۱۰۰% افزایش دهد.