سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا گمار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مناقصه یکی از مهمترین تعاملات صاحبان کسب و کار با یکدیگر و با دولت می باشد . در این راستا ،مناقصه الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق اصلاح و بهبود فرآیندهای سنتی ،از سویی می تواند بعلت طیف گسترده تامین کنندگان و تنوع ارائه خدمات و کالا باعث افزایش استقبال بازار و رقابت و لذا کاهش قیمت توام با کیفیت بهتر پیشنهادات شود . از طرفی اطلاع رسانی گسترده و متمرکز و ایجاد فرصتهای یکسان برای شرکت عموم مردم حتی در مقیاس جهانی، شفافیت، رعایت تساوی، اعتماد و انکارناپذیری را برای طرفین مناقصه به ارمغان آورد