سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام طاهریان – استادیار دانشکده مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی ف
سیدوحید ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و
اسحاق یزدان شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و

چکیده:

هدف این مقاله، نشان دادن نتایج حاصل از انتقال حرارت تابشی به همراه جابجایی طبیعی در سالنها می باشد. برای حل انتقال حرارت تابشی به همراه جابجایی، از تکنیکهای دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. واضح است که با در نظر گرفتن انتقال حرارت جابجایی، بر تعداد معادلات حاکم بر مساله افزوده می شود، ولی با توجه به نتایج بدست آمده در این مورد مشاهده می شود که می توان از بکار بردن این معادلات اضافی در حل مساله با اطمینان قابل قبول صرفنظر نمود و سرعت محاسبات را بالاتر برد. نتایج نشان می دهد که برای گرمایش سطوح، انتقال حرارت با منبع حرارتی تشعشعی، گزینه خوبی می باشد و می توان ضمن کاهش مصرف انرژی، مقدار گرمای لازم را در مناطق مورد نظر بدست آورد.