مقاله منجي باوري دراديان ابتدايي واديان توحيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: منجي باوري دراديان ابتدايي واديان توحيدي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منجي
مقاله مصلح
مقاله ظهور
مقاله عدالت
مقاله پايان جهان
مقاله فرهنگ انتظار
مقاله آغاز دنياي جديد
مقاله اسطوره ها
مقاله روايات افسانه اي و حقيقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي عبدالزهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي گمان، باور و اعتقاد به ظهور يک منجي و مصلح جهاني که سرانجام روزي به اذن خداوند تبارک و تعالي خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد مي کند، همواره در بيشتر فرهنگ هاي موعود وجود داشته است، که باعناويني همچون: سوشيانت، مسيح (ماشيح)، مهدي (عج) و غيره، ازآن نام برده مي شود.
مناطق مختلف دنيا نيز اعتقادات و باورهايي در اين باره دارند که در اين مقاله سعي داريم که تا آنجا که مقدور باشد در پنج قاره متمدن جهان به کشف و شناخت و بررسي ابعاد گوناگون آن منجيان بپردازيم و با شناخت و تبيين وجوه اشتراک و افتراق اين اسطوره ها و نمادهاي صلح و عدالت در باورهاي گوناگون به يک جمع بندي کلي نايل شويم.