سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحی الدین جعفری – فوق لیسانس زمین شناسی

چکیده:

انسان نخستین در زندگی روزمره خود، بیش از هر چیز برده طبیعت پیرامون خود بود. کنش، واکنش و اندیشه وی همواره در کنترل نیروهای کیهانی بوده و بوسیله آن نیز هدایت می شده است.
ناتوانی اندیشه، کالبد و ترس و وحشت انسان نخستین سبب شد تا برای هر یک از نیروهای کیهانی (سیل، تندر، آذرخش، طوفان، زمین لرزه و …) هیولا، دیو، اژدها، و خدایانی آفریده و برای پیشگیری ازخشم و کین آنها قربانی پیشکش نماید. زمانی که دانش و بینش انسان بالا گرفت و دریافت که فرآیندهای طبیعت دارای قانون و نظم فیزیکی است، پیکره روح ها، دیوها و خدایان ساخته شده از هم پاشیده و به کمک رسولان الهی و مذاهب و ادیان بزرگ به توحید و یکتاپرستی رو اوردند. از این رو هیچ پدیده طبیعی مرتبط با سرنوشت انسان را بی گاه به باور و اعتقاد دینی نمی توان کاوید. درمقوله باران و آب که حضوری سرنوشت ساز در زندگی بشر دارد این مهم نمودی روشن تر داشته است. قران کریم در نهایت غنای علمی به بررسی ژرف در خصوص آب پرداخته و در این تحقیق، ۱۵ عنوان مرتبط با منابع آب مورد کاوش قرار گرفته و به تشریح آن پرداخته شده است.
این آیات که در ۴۰ سوره قرآن متمرکز شده اند، بیشتر به نقش آب در تجدید حیات طبیعی و اهمیت آب شرب و آبهای زیر زمینی تاکیدفراوان دارد. تکرار بسیاری آیات در زمینه نقش موثر آب در ایجاد حیات، سرسبزی و خرمی به جایگاه عظیم و منزلت والای آب در نزد خداوند تاکید داشته به طوری که در آخرین آیه آب در قرآن، خداوند به آسمان صاحب باران قسم یاد می نماید. در این مقاله با توجه به اهمیت ویژه آب نزد خداوند با استناد به ایات الهی به ضرورت توجه هرچه بیشتر به پژوهش درکلیه زمینه های استحصال، نگهداری و مصرف بهینه آب نگرش خاص دارد.