سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا منظمی باقرزاده – بخش زمین شناسی – دانشگاه ارومیه

چکیده:

در منطقه داراب – نیریز واقع در شرق استان فارس، ۹ اندیس منگنز وجود دارد که مهمترین آنها اندیس آب بند داراب است. تمامی ا ین اندیس ها در بین لایه های چرتی رادیولار دار قرمز رنگ واقع شده اند.
در این مطالعه، کانس شناسی و ژئوشیمی این اندیس ها بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعه کانی شناسی به روش پراش ایکس (XRD) ، کانی پیرولوزیت عمده ترین کانی منگنز در اکثر اندیس ها است. آنالیز شیمیایی کانسنگ های منگنز، حالی از درصد بالایی از منگنز بالاخص دراندیس های آب بند I، آب بند II، گرازی و اندر بوده و فقر نسبتا شدیدی را نسبت به آهن از خود ناشن می دهد که این خود نشانی از شرایط خاص رسوبگذاری این نهشته ها است. کانسنگ های منگنز این اندیس ها، فقیر شدگی مشخصی را نسبت به عناصر جزئی (trace) از خود بروز می دهد که احتمالا حاکی از رسوبگذاری سریع اکسیدهای منگنز کلوئیدی است. بطوریکه زمان کافی جهت جذب این عناصر توسط این اکسیدها (جذب بر روی سطح با بار منفی) حاصل نشده است.