سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی عین علی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
سعید علیرضایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه میوه رود در بخش خاروانا در استان آذربایجان شرقی و در زون زمین ساختی البرز – آذربایجان واقع شده است. در اینجا یک توده پرفیری همراه با دایک ها و سیلهای بسیار در واحدهای فیلشی پالئوسن نفوذ کرده است. توده پرفیری، گرانودیوریت تا کوارتز-مونزونیت با گرایش کالکو آلکالن است . دایک ها و سیلها ترکیب ترکی آندزیت تا داسیت دارند. در اثر تزریق ها، محیط‌های دگرگونی – متاسوماتیکی شامل هورنفلس و اسکارن تشکیل شده است. دونا برون – اسکارن وجود دارد: توده‌ای و نواری که ما اول شامل گارنت ، اپیدوت، کلسیت و کوارتز و نوع دوم شامل نوارهای روشن (عمدتاً کوارتز – فلدسپار) و رنگین (غنی از گارنت- اپیدوت است. درون – استار به طور محلی توسعه یافته است. اکتشاف در میوه رود آنومالی‌های از CU/AU/AG/AS/SB/BI را نشان داده است. کانی‌سازی به‌طور افشان استوک ورک، رگچه ای ملکه‌ای است. استار توده‌ای و دایک ها به طور محلی غنی از سولفید به ویژه پیریت، کالکوپیریت و بونیت حسن. عیار متوسط طلا در تاکسی‌های زون قه داش ۳PPM است. در اصفهان به توده‌ای حداکثر عیار CU/AG/AUبه ترتیب ۱%، ۲۳PPM، ۰٫۷PPM است. برای شناخت منشأ گوگرد و سیال کانه ساز هشت نمونه سولفیدی برای آنالیز ایزوتوپی انتخاب شد: دو نمونه از دایک ها ی مینرالیزه ، سه نمونه از اسکارن نواری و سه نمونه از اسکان توده ای. نمونه‌ها در آزمایشگاه ۲۲ پوئن گروه علوم زمین، دانشگاه اتاوا، کند تا با استفاده از طیف سنج جرمی DELTA PLUS با دقت ۰% ۰٫۱ آنالیز شدند. گستره‌ ایزو توپی در هر دو دو استکان (فرمول در متن اصلی مقاله) و دایک ها (فرمول در متن اصلی مقاله) محدود و پیرامون صفر است که نمایانگر خاستگاه ماگمایی برای گوگرد در اسکارن ها و دایک هاست . سیال های کانه ساز به احتمال زیاد از توده نفوذی منشأ گرفته‌اند. این نتایج هماهنگ و نتایج یک مطالعه ما بازی بر روی توده پرفیری است که در آن نیست نسبت‌هایایزو توپی گوگرد منشأ ماگمایی و تأیید می‌کنند.