سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

رضا ارجمند زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
سعید علیرضایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ذخیره مس – طلای خاروانا در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران قرار گرفته است. این ذخیره در ارتباط با یک توده پرفیری و دایک ها و سیل‌های مرتبط با آن می‌باشد که در یک سری رسوبی تیپ فلیش از زمان پالئوسن نفوذ کرده است. توده پرفیری، گرانودیوریت تا کوارتز مونزونیت با گرایش کالک آلکالی آلکالن است که در یک کمان ماگمای حاشیه قاره‌ای جایگزین شده است. دایک ها و سیل ها دارای ترکیب هورنیلند – آندزیت ، تراکی آندزیت و داسیت اند. توده نفوذی در دایک ها سبب دگرگونی حرارتی و متاسوماتیزم منفی و تشکیل هورنفلس و اسکارن شده‌اند. مطالعات قبلی وجود آنومالی‌های از طلا و مس را در توده و دایک ها در دو منطقه میوه رود و استرقان مشخص کرده است. دگرسانی های پتاسیک ، فیلیک ، آرژیلیک ، پروپیلیتیک و سیلیسی وجود دارند که غالباً همراه با کانی‌های سولفیدی هستند. این توده با توجه به توزیع عناصر فرعی و کمیاب دارای ویژگی‌های ژئوشیمیایی سه آداکیتی است. به منظور آگاهی از منشأ گوگرد و منبع سیال های مولد کانی‌های سولفیدی و همین‌طور رابطه ژنتیکی بین دو منطقه کانی سازی میوه رود و آسترقان ، ۱۰ نمونه کان‌سنگ سولفیدی از رگه‌ها و رگچه های حاوی پیریت ، کالکوپیریت و بورنیت از زون های آلتراسیون مختلف در توده نفوذی و دایک ها برای مطالعات ایزوتوپی گوگرد برداشت شدند. نمونه‌ها توسط آزمایشگاه G.G.HATCH با استفاده از طیف سنج جرمی DELTA PLUS آنالیز شدند. مقادیر ۸ ۳۴ S کانی‌های سولفیدی در محدوده ۰% ۱/۰ + ۰%۲٫۸- می‌باشد که در محدوده مقادیر ماگماهای گوشته ای است. نسبت‌های ایزوتوپی گوگرد در زون های دگرسانی مختلف قابل مقایسه با یکدیگر است و این نشانگر نقش سیال های ماگمایی در کانی‌سازی و تشدید سولفیدها در زون های مختلف است. مقادیر ۸ ۳۴ S در خاروانا قابل مقایسه با نسبت‌های ایزوتوپی گوگرد تأکید می‌کنم که ماگمای مولد توده پرفیری از گوشته منشأ گرفته و آلودگی مهمی به مواد پوست رخ نداده است.