سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مستانه حق نظر – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
رابرت ترامبال – مرآز تحقیقات زمین شناسی (GFZ) ، بوتسدام،آلمان

چکیده:

بررسی ترکیب ایزوتوپی بر (B) در ۴۱ نمونه از تورمالین رگه های کوارتز- تورمالین منطقه نظام آباد (بخش جنوب شرقی کمپلکس گرانیتوئیدی بروجرد) و سنگ میزبان آن، نشان دنده طیف ترکیبی δ(۱۱)B بین ۲/۷۶%- تا ۱۲/۱۲-% می باشد. در این میان تورمالین موجود در سنگ میزبان بعلت ماهیت ثانویه آن دارای کمترین مقدار δ(۱۱)B می باشد. با توجه به طیف گسترده مقادیر δ(۱۱)B که در انتهای سنگین تر طیف گرانیت ها قرار می گیرد و انطباق قابل قبول آن با مقادیر δ(۱۱)B سنگهای رسوبی دگرگونی – آذرین بوده و از اختلاط سیال هیدروترمال ناشی از تحول توده گرانیتوئیدی با سیال ناشی از آبزدایی سنگهای رسوبی دگرگون شده حادث شده باشند.