سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بری ابرقویی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید علی طباطبایی عقدا – کارشناس ارشد اقلیم شناسی سینوپتیکی
محمود توکلی – کارشناس ارشد اثرات اقلیم منطقه ای
ناصر نجار هدشی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی سینوپتیکی

چکیده:

حرکت افقی و عمودی هوا موجب بسط و گسترش ابرها و بردن ذرات گردوخاک به هوا گشته که میزان و سرعت انتقال گردوخاک بستگی به نوع و سرعت طوفان و مسیر حرکت وپوشش گیاهی و ساختار زمین از نقطه نظر خاکشناسی دارد منشا این طوفان ها در یزد معمولا سامانه های مدیترانه ای، جنوب غربی مدیترانه ای – سودانی و شمال شرقی می باشد که عمدتا با توجه به عدم پوشش گیاهی و یا کم بودن تراکم پوشش گیاهی در مسیر حرکت انها موجب می شود تا با حمل خاک و شن خسارتهای سنگینی به تاسیسات زیربنایی فضاهای سبز، واحدهای مسکونی کشاورزی و دامی وارد نماید. مصرف اب شهری نیز در محدوده وقوع زمانی طوفان افزایش می یابد اگر درصدی از خسارت ریالی وارده به امر بیابان زدایی اختصاص یابد به راحتی می توان خسارتهای ناشی از طوفانهای گردوخاک را کاهش داده و از ایجاد معضلات اجتماعی جلوگیری کرد. دراین مقاله سعی شده است تا ضمن تشریح ویژگیهای طوفانها منشا ایجاد آنها معرفی و به پاره ای از خسارتهای ناشی از وقوع آن اشاره شود تا اهمیت منظور نمودن درصدی از اعتبارات که هرساله جهت جبران خسارت هزینه می گردد به امر پیشگیری توجیه و تبیین شود.