سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشگاه تبریز گروه زمین شناسی
رحیم جمیری – دانشگاه تبریز گروه زمین شناسی

چکیده:

گدازه های بازالتی منطقه ماکو از گسترده ترین بازالتهای کواترنری منطقه شمالغرب کشور است که توسط جریان گدازه های بازالتی مربوط به جدیدترین مرحلة آتشفشانی کوههای آرارات تشکیل یافته است . مهمترین بخش این گدازه ها از دامنه های شرقی و جنوبی آرارات وارد بستر رودخانه ساری سو شده وبه دشت بازرگان رسیده است، که بعد از پوشانیدن قسمت عمده ای از این دشت، مسیر خود را عوض کرده و از راه دره غرب شهرستان ماکو وارد مسیر رودخانة زنگمار شده واز طریق بستر این رودخانه وارد دشت پلدشت گردیده است . این سازند سخت غیر کربناته در اکثر مناطق روی آبرفتهای مسیلها و رودخانه های قدیمی را پوشانیده و باهمدیگر آبخوان خوبی را تشکیل داده اند . غلظت فلوئوراید اندازه گیری شده در آب این آبخوان بیش از حد مجاز جهانی را نشان می دهد . تمامی روستاهایی که آب آشامیدنی آنها فقط از چشمه ها و چاههای بازالتی منطقه تامین می شود به بیماری فلوئورسیس دندان مبتلا هستند . در این تحقیق جهت تعیین منشاء فلوئوراید بالا در آب زیرزمینی مناطق بازالتی در سه نوبت نمونه های آب از چشمه های بازالتی و از رودخانه ها ( در محل ورود به منطقه ) تهیه و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته اند . از بررسی این آنالیزها و پتروگرافی بازالتها چنین نتیجه گیری می شود که فلوئوراید با غلظت بالا از طریق مسیر رودخانه ساری سو وارد منابع آب منطقه می شود ..