سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرزاد حیدری – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن بنی اسدی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
کورش شیرانی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مهوش علیزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

در این تحقیق سعی شدهکه با استفاده از روشهای رسوب شناسی جهت و مکان (منشاء) نقاط برداشت شناسایی گردد. روش کار به این ترتیب است که ابتدا با انجام بررسیهائی مانند جمع آوری اطلاعات مردمی، مطالعه مرفولوژی عمومی و واحد تپه های ماسه ای، مقایسه عکسهای هوائی در دوره های مختلف و تجزیه و تحلیل بادهای منطقه، جهت اصلی مناطق برداشت نسبت به تپه های ماسه ای از سمت غرب، شمال غربی، شمال و شمال شرقی به طرف شرق، جنوب شرقی، جنوب و جنوب غربی تشخیص داده شد. مرحله دوم با انجام بررسیهائی مانند مطالعه رخساره ژئومرفولوژی اراضی مناطق برداشت باتاکید بر مرفودینامیک باد، دانه بندی عناصر تپه های ماسه ای و خاک سطحی رخساره های فرسایشی اراضی قطاع برداشت، بررسی مرفوسکوپی ذرات تشکیل دهنده نمونه ها و تعیین اندیسهائی مانند قطر میانه، گردشدگی ، جور شدگی و کانی شناسی نمونه ها، منشاء ماسه های حوزه شناسایی گردید. منشاء اصلی و عمده ماسه های این حوزه اراضی رخساره جلگه رسی و زمینهای کشاورزی و بخصوص اراضی کشاورزی رها شده می باشد.