سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحی الدین جعفری – فوق لیسانس زمین شناسی
سیدابراهیم مبلغ – مهندسی دریا، شرکت ملی نفتکش ایران – بوشهر

چکیده:

سواحل شبه جزیره بوشهر، امروزه میزبان رسوبات ریزدانه ای است که براحتی و با سرعت بالایی درحال ته نشست می باشد و این خود مانع بزرگی درجهت توسعه بندری شهر بوشهر بشمار میرود. پر واضح است که با توجه به منشاء غیر دریایی این رسوبات گلی، لایروبی نیز درمان مناسبی بشمار نمی آید. در این تحقیق با پیمایش صحرائی و نیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نیر عکسهای هوایی به منشا یابی رسوبات ریزدانه و لجنی اسکله بوشهر در حوضه های آبخیز رودخانه های شاپور، دالکی و حله، پرداخته شد و مناطق منشاء تولید رسوبات ریزدانه و نیز میزان حجم رسوبات وارده به دریا از حوضه آبخیز حله محاسبه و سپس، با استفاده از سیستم GIS نقشه های مربوطه نیز تهیه گردید. با استفاده از این نقشه ها می توان با کنترل فیزیکی رسوبات در طول حوضه آبخیز رودخانه حله، نسبت به ورود حجم عظیمی از رسوبات به سواحل بوشهر جلوگیری نمود و بدین ترتیب موجبان حذف لایروبی و نهایتا مقدمات توسعه بندری بوشهر را فراهم نمود.