مقاله منشا آنکلاوهاي ميکروگرانولار در توده گرانيتوئيدي کوه دم، شمال شرق اردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: منشا آنکلاوهاي ميکروگرانولار در توده گرانيتوئيدي کوه دم، شمال شرق اردستان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميختگي ماگمايي
مقاله آنکلاو ميکروگرانولار
مقاله توده نفوذي کوه دم
مقاله اردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنعانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سرجوقيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده گرانوديوريتي کوه دم واقع در شمال شرق اردستان حاوي آنکلاوهاي ميکروگرانولار کروي و به ندرت بيضوي با ترکيب مونزوديوريت، مونزوديوريت کوارتزدار و ديوريت کوارتزدار است. قطر اين آنکلاوها از حدود چند ميلي متر تا ۳۰ سانتي متر در تغيير است. اندازه کاني هاي تشکيل دهنده آنکلاوها در قشر خارجي، ريزتر از مرکز آنکلاو است. دانه ريز بودن آنکلاوها نشانه سرد شدن سريع مذاب سازنده آن در هنگام ورود به داخل ماگماي گرانيتوئيدي ميزبان است. حضور آنکلاوهاي ميکروگرانولار به همراه شواهدي از حضور بافت هاي غيرتعادلي نظير فنوکريست فلدسپار با بافت هاي پوئي کيليتيک و آنتي راپاکي وي، کوارتزهاي مدور و چشمي شکل که توسط کاني هاي کوچک دماي بالاتر مانند پلاژيوکلاز، بيوتيت و آمفيبول به طور زونه احاطه شده اند، خوردگي و تحليل رفتگي پلاژيوکلازها، حضور لخته هاي مافيک، آپاتيت هاي سوزني، تيغه هاي پلاژيوکلاز کوچک درون پلاژيوکلازهاي بزرگتر و مرز مضرس، کنگره اي و زايده دار آنکلاو، همگي آميختگي ماگمايي را تاييد مي کنند. بر اساس نتايج آناليز مايکوپروب، ترکيب پلاژيوکلاز در گرانوديوريت ها از اليگوکلاز تا آندزين و در آنکلاوها از آندزين تا لابرادوريت متغير است و غالبا زونينگ عادي و در برخي از موارد زونينگ نوساني نشان مي دهند که مويدي بر آميختگي ماگمايي است. آنکلاوها و سنگ هاي ميزبانشان از لحاظ ژئوشيميايي نيز با يکديگر تفاوت هاي قابل توجهي نشان مي دهند به اين صورت که آنکلاوها غني از سديم هستند. در صورتي که گرانوديوريت ها از پتاسيم غني مي باشند. علاوه بر اين آنکلاوها نسبت به گرانوديوريت ها از عناصر LREE و LILE تهي و از عناصر HREE و Ti غني شده اند، لذا به نظر مي رسد اين دو گروه سنگي شايد از دو ماگماي مختلف منشا گرفته و در اثر فرآيند آميختگي ماگمايي در جوار يکديگر قرار گرفته باشند.