مقاله منشا هيدروکربن ها در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر در محدوده استان هاي گلستان و مازندارن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: منشا هيدروکربن ها در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر در محدوده استان هاي گلستان و مازندارن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منشا
مقاله هيدروکربن
مقاله آلودگي نفتي
مقاله رسوبات
مقاله شاخص
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابسي عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با انجام نمونه برداري از رسوبات سطحي بستر دريا نسبت به تعيين غلظت هيدروکربن هاي محلول و نامحلول آليفاتيک (AHC) و آروماتيک (PAH) در سطح منطقه اي وسيعي از مرزهاي آبي جنوب درياي خزر در مجاورت استانهاي گلستان و مازندارن اقدام گرديده و مقادير بدست آمده با غلظت هاي پيشين مقايسه گرديده است. بررسي غلظت کل اين ترکيبات در رسوبات ساحلي منطقه مورد مطالعه گوياي پراکندگي آنها به ترتيب در بازه ۳۹٫۱-۴٫۳ mg/g و ۱۵۰۰۰-۳۰۰۰ mg/g با تمرکز بيشتر در قسمت هاي مرکزي استان مازندارن است. بررسي مقايسه اي غلظت هاي ياد شده گوياي آن است که عليرغم غلظت پايين اين ترکيبات، هيدروکربن هاي فوق در سواحل ايراني درياي خزر به طور محسوس داراي غلظتي بالاتر از سواحل ترکمنستان و قزاقستان مي باشند. در اين مطالعه همچنين به منظور تعيين منشا هيدروکربن هاي آليفاتيک (AHC) مشاهده شده نسبت به توسعه مجموعه اي از شاخص هاي کمي اقدام شده است. بررسي اين شاخص ها گوياي منشا بيولوژيکي و غيرنفتي هيدروکربن هاي مشاهده اي عمدتا ناشي از واکس هاي توليدي با گياهان عالي خشکي، در محدوده جنوب شرقي درياي خزر است. اين درحالي است که در مطالعات مشابه، هيدروکربن هاي مشاهداتي در سواحل جنوب غربي خزر در منتهي اليه سواحل غربي استان گيلان بيشتر از منشا نفت هاي فسيلي گزارش شده اند. منشا بيولوژيک هيدروکربن هاي مشاهده اي در اين سواحل به اين ترتيب، عدم تاثيرپذيري سواحل استانهاي مازندران و گلستان از آلاينده هاي نفتي ورودي به سواحل غربي اين دريا در مجاورت کشور آذربايجان را نشان مي دهد.