مقاله منشا و تاريخچه رسوبگذاري نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (كامبرين پيشين) در شمال غرب كرمان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: منشا و تاريخچه رسوبگذاري نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (كامبرين پيشين) در شمال غرب كرمان، ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند داهو
مقاله سيليسي آواري
مقاله منشا
مقاله تکتونيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندمقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو برش گزوئيه و داهوئيه (الگو) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب كرمان به ضخامتهاي ۲۲۷ و ۲۴۰ متر جهت تفسير منشا نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو به سن كامبرين پيشين انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات حاصل از مجموعه رخساره هاي سنگي، عناصر ساختاري و داده هاي پتروگرافي مويد رسوبگذاري نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو در يک سيستم رودخانه اي مئاندري است که از سمت جنوب به شمال در حرکت بوده است. مطالعات منشا و تاريخچه رسوبگذاري با استفاده از خصوصيات پتروگرافي اجزا تشكيل دهنده، آناليز جهت جريان ديرينه و موقعيت تكتونيكي اين نهشته ها بر روي دياگرامهاي مثلثي Qt-F-L و Qm-F-Lt نشان مي دهد كه رسوبات سازند داهو از يك گرانيت آلكالي مرتبط با فاز كوهزايي پان آفريكن و در يك سيستم رودخانه اي از پهنه كراتوني عربستان سرچشمه گرفته و به عنوان رسوبات پس از ريفت در حوضه ريفتي كرمان راسب شده اند. اميد است كه اين داده ها بتواند در بازسازي جغرافياي ديرينه كامبرين پيشين در مقياس محلي و ناحيه اي مفيد واقع شوند.