مقاله منشا چهار حکايت و چند بيت شيخ اجل در آثار گذشتگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: منشا چهار حکايت و چند بيت شيخ اجل در آثار گذشتگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله گلستان
مقاله خصيب
مقاله گرگ زاده
مقاله حاتم طايي و سلطان روم
مقاله منشاحكايات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميراث گرانب هاي ادب فارسي حاصل تلاش، انديشه و ذوق تمامي شاعران و نويسندگان ايراني و گاه غيرايراني گذشته است كه ممكن است از برخي ازآن ها حتي نامي نمانده باشد، اما نتيجه آن تلاش ها در قالب آثار شاعران و نويسندگان به جاي مانده و به دست ما رسيده است. بدين معني که همه نويسندگان و شاعران گذشته در ايجاد و توسعه ادبيات فارسي نقش داشته اند. منتها نقش برخي بسيار برجسته و برخي ديگر بسيار کمرنگ بوده است. پيگيري و ريشه يابي مضامين و انديشه ها و شناسايي منابع و ماخذ آثار هر کدام از شاعران و نويسندگان، کاري شايسته خواهد بود، زيرا مي تواند پيشينه يك انديشه و نقش بسياري از کساني را که در اين زمينه موثر بوده، بنماياند.
با اينكه از روزگارسعدي به بعد تقريبا هيچ شاعر و نويسنده آشنا به زبان فارسي نيست كه از او تاثيرنپذيرفته باشد، اما در اين مقاله مضامين چهار حکايت و چند بيت مشهور از اشعار سعدي که در آثار پيشينيان، مانند تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، اشعار سنايي و جوامع الحکايات عوفي و… آمده است، مورد بررسي و تطببيق قرار گرفته است و مشخص شده که احتمالا سعدي آنها را خوانده يا شنيده و به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه، اما هنرمندانه در آثارش درج يا به صورت توارد بر ذهن و انديشه اش خطور کرده است. اين موارد عبارتند از حکايت گماشتن هارون الرشيد شخصي سياه و زشت چهره به حکومت مصر، خبر دادن به انوشيروان از مرگ دشمن، مضمون « عاقبت گرگ زاده گرگ شود»، «حكايت حاتم طايي و سلطان روم»، «يکي را زشتخويي داد دشنام»، «به مردي که ملک سراسر زمين…» و« بني آدم اعضاي يك پيكرند».