سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین میرهادی – معاون برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
بهروز مرادی – کارشناس مسئول برنامه ریزی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

این مقاله بر آن است که شناختی نسبتا جامع از ، تعریف ، نقش ، مزایا و جایگاه منشور پروژه (Project Charter) به عنوان سند قابل ارجاع در طول طراحی و اجرای پروژه به ویژه درمدیریت پروژه های بزرگ ارائه دهد. محتوای این منشور بر اساس استاندارد PMBOK از اسناد منتشره PMI (انستیتو مدیریت پروژه) می باشد که به همراه آن راهنما و سرفصلهای استاندارد تهیه مفاد منشور برای هر قسمت ارائه شده است.