مقاله منصب ناظر بيوتات در دوره صفويه (از شاه عباس اول تا سقوط صفويه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: منصب ناظر بيوتات در دوره صفويه (از شاه عباس اول تا سقوط صفويه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفويه
مقاله بيوتات سلطنتي
مقاله ناظربيوتات
مقاله صاحب جمع
مقاله مشرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژدنجفيان محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي عباس آباد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناظر بيوتات، از جملـه مناصب ابداعي صفويان است. اين منصب را در تقسيم بندي ديوانسالاري آن دوره مي توان جزو مناصب درباري و تشکيلات سلطنتي به شمار آورد، که البته مانند ساير مناصب دوره صفوي داراي کارکردهاي ديگري – به خصوص اداري و در برخي موارد نظامي – هم بوده است. اين منصب که از اوايل تاسيس سلسله صفوي پديد آمده بود، پس از اصلاحات اقتصادي شاه عباس اول – که تاثير خود را در بيوتات سلطنتي هم برجاي گذاشت – در دوره شاه عباس اول از اهميت بيشتري برخوردار شد.
به طور خلاصه، مي توان گفت که در دوره صفوي، بيوتاتي (کارگاه هايي) وجود داشت که ملزومات دربار، اعم از خوراک و پوشاک و تسليحات نظامي و اماکن و … را فراهم مي نمود. هر کارگاه صاحب جمع (ریيس) و مشرف (بازرس) داشت و ناظر بيوتات برکل اين کارگاه ها نظارت عالي مي نمود و در حقيقت، سرپرست کل کارگاه هاي سلطنتي و ناظرکل دستگاه سلطنت صفوي و ریيس بخش خاصه ديوانسالاري صفوي بوده است. بايد توجه داشت که بيوتات سلطنتي دوره صفوي از ساختاري پيشرفته و مترقي برخوردار بوده و براي شاه و دولت صفوي منافع زيادي داشته است.
سوال اصلي اين تحقيق، اين است که ناظر بيوتات در دوره صفوي از چه جايگاه، موقعيت و مسووليت هايي برخوردار بوده و بيوتات سلطنتي به عنوان اصلي ترين حوزه کاري ناظر بيوتات، چه کارکردهايي داشته و از چه ساختاري برخوردار بوده است؟
در مورد بيوتات سلطنتي و وظايف ناظر بيوتات در منابع دوره صفوي، به خصوص سفرنامه ها و منابع اداري، مطالبي چند وجود دارد.