مقاله منطقه بندي دو مخزن نفتي ايران بر اساس داده هاي چاه نگاري و استفاده از روش آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: منطقه بندي دو مخزن نفتي ايران بر اساس داده هاي چاه نگاري و استفاده از روش آماري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه بندي مخزن
مقاله تسترمن
مقاله واريانس
مقاله پازنان
مقاله مارون
مقاله تخلخل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حميلي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داده هاي اندازه گيري و ثبت شده در چاه نگاري به اندازه ي گسترده و وسيع اند كه دسته بندي و مقايسه آنها پيش از تجزيه و تحليل و تفسير آنها ضروري است. دسته بندي داده ها، كيفيت و بازده نتايج حاصل را افزايش مي دهد.
منظور از منطقه بندي مخزن تقسيم لايه هاي مخزن بر اساس پارامترهاي متفاوتي همچون سنگ شناسي، تخلخل، تراوايي، اشباع آب و غيره است. به طور كلي منطقه بندي مخزن را يا گروه زمين شناسي بر اساس خصوصيات چينه اي به انجام مي رساند و يا با نرم افزارهاي شبيه ساز از قبيل پترل و آر- ام- اس صورت مي گيرد، ليكن در اينجا به معرفي روشي متمايز مي پردازيم. به كارگيري روش هاي آماري راه حل هاي توانمندي را براي منطقه بندي داده ها در اختيار قرار مي دهد. روش هاي متعددي براي منطقه بندي با داده هاي چاه نگاري ارايه شده است، كه در آنها ميانگين داده ها درحكم عدد نماينده (نماينده منطقه) انتخاب مي شود. از جمله اين روش ها مي توان به مواردي همچون كراس – پلات تخلخل و تراوايي، شاخص هاي (آر- كيو- آي) و (اف- زد- آي)، روش پيكت و سودر و روش گيل اشاره كرد. روش منطقه بندي كه در اين بررسي از آن استفاده شده، روش تسترمن است كه بر مبناي يك بررسي آماري بنا شده است. در اين روش از پارامتر واريانس براي منطقه بندي استفاده مي شود. از جمله مزاياي اين روش نسبت به روش هاي قبل اين است كه از ابتدا هيچ گونه پيش داوري نسبت به تعداد منطقه ها نيست و مرز بين منطقه ها به صورت خودكار تعيين مي شود و اين منطقه بندي با يك شرط خاتمه دهنده از پيش تعريف شده، كنترل مي شود. در اين بررسي پس از كدنويسي برنامه محاسباتي، داده هاي دو مخزن نفتي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.