مقاله منطقه بندي كاني شناختي رويداد دگرساني در طول گسل ساري دره منطقه جنوب بوئين زهرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: منطقه بندي كاني شناختي رويداد دگرساني در طول گسل ساري دره منطقه جنوب بوئين زهرا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرساني
مقاله اسيدي سولفاته
مقاله منطقه بندي
مقاله پروپليتيك
مقاله سنگ ديواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبئي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه بخشي از نوار ماگمایي اروميه- بزمان در زون ساختاري ايران مركزي است كه در جنوب شهر بوئين زهرا (استان قزوين) واقع شده است. در اين ناحيه واحدهاي آتشفشاني و آذر آواري توسط گسل اصلي منطقه تحت عنوان گسل ساري دره قطع شده اند و دگرساني گسترده اي در طول گسل و در سنگ هاي ديواره رخ داده است. گسل ساري دره به طول بيش از ۲۰ كيلومتر و با راستاي تقريبي شمال غرب – جنوب شرق بوده و در حال حاضر عمده رخنمون آن به صورت يك دره نسبتا پهن با همين راستا به نام ساري دره نمايان مي باشد. دگرساني حادث شده در سنگ هاي ديواره عمدتا به دو شكل قائم و جانبي منطقه بندي نشان مي دهند. با توجه به تركيب كاني شناختي هر منطقه و نيز همجواري منطقه ها با كاني شناسي خاص، نوع دگرساني در اين منطقه را تيپ اسيدي سولفاته معرفي مي نمايد. در منطقه بندي قائم از پايين به بالا، مناطق آرژيليك پيشرفته، آلونيتي و سيليسي و نيز در منطقه بندي افقي از محل سطح گسل به طرف سنگ ديواره، مناطق آرژيليك پيشرفته و پروپليتيك شناسايي گرديد. تشخيص منطقه بندي در طرح هاي اكتشافي و استخراج كاني هاي مرتبط خيلي مهم است زيرا تركيب كاني شناسي زون ها متفاوت بوده و نبايد با هم مخلوط شوند.