سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا فتوحی راد – استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن – دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

مجموع افیولیتی شرق بیرجند شامل سنگ‌های مختلف یک توالی افیولیتی است. به استثنای بازالت‌های بالشی که متحمل دگرگونی شده و به متابازیتهای مختلف از جمله اکلوژیت ها و شیست های آبی تبدیل شده‌اند، تمامی صحنه‌های متعلق به مجموعه های افیولیتی در این حوالی افیولیتی مشاهده می‌شود. شیمی گارنت ها و الگوهای منطقه بندی آن‌ها، مؤید وقوع فرایند فرو رانش در منطقه مورد مطالعه است. همچنین با توجه به وجود اکلوژیتهای نمای متوسط در منطقه مورد مطالعه و درس فرایند فرو رانش مذکور، فرایند برخورد دو صفحه بلوک لوط و بلوک افغان نیز احتمالاً رخ داده است، این عمل منجر به افزایش دما و تشکیل اکلوژیتهای نوع دمای متوسط و سپس بالا آمدن صحنه‌های مذکور طی جای‌گیری افیولیت منطقه در محل جوش خوردگی پوست هفت بلوک لوت و افغان ( هلمند) شده است .