سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن زمانیان – دانشگاه لرستان ، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی
بیژن یوسفی یگانه – دانشگاه لرستان ، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی
سیدعارف علوی – دانشگاه لرستان کارشناس آموزشی گروه زمین شناس و دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درکانسار اسکارن منیتیتی با با علی با سنگ میزبان دیوریتی توده معدنی در بین سنگهای کوارتز سینیتی ودیوریتی واقع شده است . مطالعات پتروگرافیکی هشت زون اسکارنی را از جنوب شرقی به طرف شمال غربی نمایان می سازد . توزیع ژئوشیمیایی عناصر در این زونها تحت تاثیر توزیع کانی ها ی اسکارنی است . حضور کانی های چون آندرادیت , سالیت , اکتینولیت واپیدوت , اسفن وایدوکراز به عنوان سیلیکاتهای کلسیم از یک طرف وغیبت کانیهای چون ترمولیت , فورستریت , فلوگوپیت , تالک وهومیت وهمچنین غیبت کانیهای تیپ اسکارنهای منگنزی از طرف دیگر همگی گویای این واقعیت هستن د که میتوان این کانسار را در رده کانسارهای اسکارنی کلسیک رده بندی نمود .
ترکیب شیمیایی EMP کانیهای گارنت وپیروکسن باعث قرار گرفتن این کانسار در رده اسکارنهای آهن دار می شود . محتوی کم گوگرد موجود در این کانسار ) < (1/5 گویایی تشکیل شدن این کانسار در محیط جزای ر قوسی(Island Arcs) است نسبت بالای اگزواسکارن به اندواسکارن گویای عمق کم ) (۵ km> برای تشکیل این کانسار است . عدم وجود ناخالصیهای چون Z , NI, Ti, V, Cr, در کانی منیتیت , جانشین شدن منتیت وکانیهای هیدروترمال به جای کانیهای حرارت بالا و جانشین شدن منتیت به جای کانیهای هیدروترمالی همگی گویای دمای پائین تشکیل
منتیت است . این شواهد ژئوشیمیایی ومینرالوژیکی دمای ۳۵۰-۴۰۰ ۰ c برای کانی زای منیتیت در این کانسار بدست می دهند .