مقاله منطق الطير عطار و منطق گفتگويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: منطق الطير عطار و منطق گفتگويي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطق الطير
مقاله منطق مکالمه
مقاله چندصدايي
مقاله بينامتنيت
مقاله روايت
مقاله باختين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بتلاب اکبرآبادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطق گفتگويي از جمله نظريه هايي است که در آن به زبان و سخن به عنوان پديده هايي اجتماعي نگريسته مي شود. اين نظريه که تاثير چشم گيري بر منتقدان و نظريه پردازان بعدي گذاشت، در قالب دو گزاره اصلي چندصدايي و تک صدايي، ظرفيت و افق تازه اي براي خوانش متون گوناگون به دست داد. اين مقاله درصدد است تا با بازخواني منطق الطير عطار بر اساس منطق گفتگويي ميخاييل باختين، ميزان همخواني اين تئوري را با روايت عطار از سير پرندگان به سوي سيمرغ، بررسي و تحليل نمايد. اين بررسي نشان مي دهد که عناصري همچون حقيقت مداري، وحدت گرايي و رابطه مريد و مرادي، از منطق الطير متني تک صدايي مي سازد، اما مواردي وجود دارد که اين متن را چندصدا کرده است؛ از جمله اين موارد، پيشبرد روايت با تکيه بر گفتگوست که موجب مي شود صداي شخصيت هاي ديگر نيز در کنار صداي نويسنده شنيده شود. افزون بر اين، تاکيد هدهد بر حرکت جمعي و پيدايش ديگربودگي که سرانجام، به فروپاشي شخصيت استعلايي هدهد مي انجامد و همچنين، وجود فضايي کارناوالي و نشانه هايي از نقيضه و سبک بخشي، خاصيتي چندآوايي به منطق الطير داده است.