مقاله منطق تصويري شعر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: منطق تصويري شعر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله تصوير
مقاله منطق
مقاله وحدت
مقاله تناسب
مقاله توازن
مقاله توسعه و تكامل
مقاله سلطه و غلبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشش رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان عناصر تصويرساز گوناگوني كه شاعر با تامل و تعمد برمي گزيند، تركيب مي كند و به كار مي برد، از لحاظ منطقي، روابط معنايي و زيبايي شناختي خاصي وجود دارد كه بررسي و تجزيه و تحليل آنها مي تواند بيش از پيش ما را در فهم و حتي نقد و تصحيح متون ياري نمايد. وجود اين پيوندها در ميان اين عناصر، موجب پيدايي اشكال خطي و هندسي خاصي در تصاوير شعري مي شودكه توجه به آنها ظرايف، دقايق و لطايف فني و معني شناختي موجود در متون را آشكارتر مي گرداند.
نگارنده در اين مقاله، در پي آن است تا با تجزيه و تحليل طبقه بندي اين روابط را طرح و با توسل به نمونه هايي كه به تناسب، از متون گذشته و امروز برگزيده، تا آنجا كه ممكن است، تبيين نمايد.