سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خداشناس – کارشناس ارشدآزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان کهگیلویه وبویراحمد
حمید منصوری – استادیاربخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روستای قنات ( منطقه بهرام بیگی ) در ۶۵ کیلومتری غرب یاسوج واقع دراستان کهگیلویه وبویراحمد در دامنه نسبتاً پرشیب حاصل ازفرسایش هسته یک تاقدیس به نام پاتاوه، واقع شده است . نوع سازندمنطقه،پابده وگورپی ازجنس مارن وشیل بالایه های خاک ریزدانه رسی نفوذناپذیرمی باشد . بارش بالای سالیانه، قطع درختان با ریشه های عمیق توسط اهالی منطقه، شرایط ایجاد لغزش را هرچه بیشترفراهم کرده است . با حفر ۵ گمانه به عمق ۱۵ متروانجام آزمایشات دانه بندی،تعیین حدوداتربرگ، سه محوریUU ، برش مستقیم کوچک CD و … پارامترهای مقاومت برشی تعیین شد آنگاه با استفاده ازدونرم افزارGeoslope 2D( روش تعادل حدی ) و ) Plaxis 2D روش عددی ) وضعیت پایداری شیب بررسی شد . نتایج بیانگرپایین بودن فاکتوراطمینان بود و در صورتیکه با روش زهکشی سطحی وعمقی سطح آب زیرزمینی به اعماق پایینترهدایت شود ضریب ایمنی بیشترازحداقل مجاز (۱/۵) خواهد بود . همچنین جهت عدم قطعیت نتایج تحقیق ازمنطق فازی استفاده گردید .