سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه رازی کرمانشاه
هادی آیرون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
مسائل و مشکلات حمل و نقل از قبیل مشکلات زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارات ناشی از تصادفات و مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل امروزه به یک مشکل جدی در سرتاسر جهان تبدیل شده است. به منظور غلبه بر مشکلات فوق با توجه به این که حل محدودیت های مذکور با روشهای سنتی غیر ممکن است، باید هر چه بیشتر به سمت تکنولوژی های نوین و هوشمند حمل و نقل ITS حرکت کرد ITS به سیستمهای حمل و نقلی اطلاق میشود که با به کارگیری اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی های کنترلی در جهت بهبود و اصلاح عملیات شبکه حملونقل عمل میکنند. ابزار های ITSدر جهت صرفه جویی زمان، نجات جان انسانها، حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از نیروهای انسانیبرای تمامی مناطق جهان یکسان است، با این تفاوت که کاربری از این سیستمها در نقاط مختلف جهان ممکن است یکسان نباشد. در این مطالعه براساس تجربه موفق کشورهایی که از این تکنولوژی استفاده نموده اند چارچوبی کاربردی برای ارزیابی منافع استفاده از ITSپس از اجرای آن ارائه و نیازمندی کلانشهرکرمانشاه برای استفادهی از سیستم های هوشمندحمل و نقل بررسی میگردد