سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید علیرضایی –
رضا ارجمند زاده –
مرتضی عین علی –

چکیده:

ذخیره مس – طلای خاروانا در آذربایجان شرقی در زون زمین ساختی البرز – آذربایجان واقع شده است. در اینجا یک نفوذی پرفیری همراه با تعداد زیادی دایک و سیل در طبقات ماسه سنگ آهکی تا آهک ماسه‌ای، سیلتستون و شیل از پالئوسن تزریق شده است. توده پرفیری تأکید ریوداسیت تا داسیت و آندزیت داشته و کار آلکالن است . دایک ها و سیل ها هورنیلند- آندزیت تات راکی آندزیت و داسیت هستند. مناطق دگرسانی پتاسیک ، فیلیک ، رسی ، پروپیلیتی و سیلیسی در توده نفوذی و دایک ها گسترش یافته است. پرفیری خاروانا با توجه به ویژگی‌های ژئوشیمیایی به ویژه مقادیر بالای al2o3 و sr و مواد پایین است mgo/yb و غ قابل مقایسه با هم آداکیتها است … این ویژگی در نمودارهای sr/y-y ، la/yb-yb آشکار است. آداکیتها رابطه ژنتیکی با ذخایر پرفیری دارند. پس به توده نفوذی سبب دگرگونی حرارتی و متاسوماتیزم گسترده شده هورنفلس و مجموعه‌های اسکارنی پدید آمده است. بلوم – اسکارن با دو بافت توده‌ای سنواتی دیده می‌شود و گارنت آندرادیتی و اپیدوت پیستاسیتی کانی‌های شاخص حسن. آنالیز EMP این دو کانی را غنی است فلوئور نشان می‌دهد که نشانگر دخالت سیل ها و ماگمای است. درون – اسکارن گسترش کمی دارد. آنومالی‌های از CU / AU/AG/BI/SB/او AS را در توده نفوذی و اسکان ها مشخص شده‌اند و کانی‌سازی به صورت افشان، استوک ورک ، رگچه ای و رأی‌گیری رخ داده است. پیریت ، کالکوپیریت و کمی بورنیت کانه زایی اصل حسن. ترکیب گارنت، حضور فلوئور و در وجود پیروزی تأیید می‌کند که مایک ما و سیال های هیدروترمال اکسیده بوده‌اند. نتایج آنالیز ایزو توپی نمونه‌های سولفیدی از توده پرفیری، دایک ها به اسکارن ، دامنه محدودی از O-34S را نزدیک به ۰٫۰% نشان می‌دهد (فرمول در متن اصلی مقاله) که حاکی از منشأ ماگمایی برای گوگرد است و نیز تأیید می‌کند که ماگمای ما در کمترین آلودگی را به مفاد دوست دارد. نتایج آنالیزهای ایزوتوپی، ویژه و شیمی سنگ کل و داده‌های EMP نشان می‌دهد که سیال های ماگمای مشترکی در کانی‌سازی در توده پرفیری، دایک ها و اسکارنها نقش داشته‌اند.