مقاله مهاجران روس و اسکان آنها در ايران اوايل قرن بيستم: مرحله ديگري از استعمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مهاجران روس و اسکان آنها در ايران اوايل قرن بيستم: مرحله ديگري از استعمار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روس ها
مقاله استعمار
مقاله دوما
مقاله مالقاني ها
مقاله كلني ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: آندريوا النا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به تحليل تاريخي چگونگي كلني سازي روس ها در نواحي شمال شرقي ايران در اوايل قرن بيستم مي پردازد. اين اسكان ها در واقع در حصه روس ها بر مبناي معاهده ۱۹۰۷ به طور صلح آميزي بين روس و انگليس حل و فصل شد. كلني سازي اراضي ايران توسط روسها به معني متفاوت آن، نخست به وسيله روستاييان روسي در سال ۱۹۰۷ آغاز و در سال هاي ۱۹۱۴-۱۹۱۲، تبديل به خواست و سياست دولت روس در ايران شد و از آن پس موجبات تشويق مهاجرت ها را فراهم آوردند. وزارت كشاورزي، وزارت خارجه و وزارت نيرو هاي مسلح روسيه با همكاري يکديگر اين سياست را اجرايي كردند. در طول جنگ جهاني اول، اداره مستعمرات روس سازوكارهاي تملك زمين در نواحي مزبور را تسريع كرد. اين روند با انقلاب فوريه ۱۹۱۷ در روسيه كند گرديد، و با كودتاي بلشويكي در همان سال به حيات كم و بيش كوتاه اين سياست خاتمه داده داده شد. پرداختن به چگونگي مهاجرت، سازوكار هاي اسكا ن و استملاك، مناطق و روستاهاي روسي ميان قره سو و استر آباد، از جمله محور هاي اين پژوهش است.
همچنين اين مقاله به چگونگي روابط موسسه هاي روسي مجري اين طرح با مقامات ايراني خواهد پرداخت. در انتها، پرسش هاي مانده براي تحقيقات بيشتر پيشنهاد مي گردد. شايان توجه است كه منابع سه گانه روسي، انگليسي و ايراني به شكل مقايسه اي مطالعه شده اند. در اين ميان، منابع روسي در اين زمينه براي نخستين بار در آزمون پژوهش تحليل شده اند.