سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر رنجبر – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
هادی همتی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مهدی نیامنش – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با گسترش روز افزون محیطهای محاسبات فراگیر به عنوان محیطهایی که در آنها اشیا تحرک بالا و توان محاسباتی کمی دارند، موضوع مهاجرت سرویس به یکی از مباحث قابل توجه توسعهدهندگان این محیطها تبدیل شده است. از طرف دیگر ویژگی آگاهی از زمینه که یکی از اساسیترین خصوصیات محیطهای محاسبات فراگیر میباشد امکان ارائه تسهیلات بهتری را به کاربران ایجاد میکند. بر این اساس در این مقاله مدلی برای پشتیبانی از مهاجرت آگاه از زمینه شامل فرآیند انجام مهاجرت و چارچوب آن ارائه شده است. در این مدل سه ویژگی مهاجرت بهینه کد، مدیریت حالت و آگاهی اززمینه به منظور اجرای مهاجرت، یک جا فراهم آمده اند. همچنین کارایی مهاجرت آگاه از زمینه توسط شبیه سازی ارزیابی شده است.