سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شروین ملکی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی عمران
مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به معرفی یک نوع سیستم جدید مستهلک کننده انرژی بنام میراگرآونگ اصطکاکی پرداخته می شود. ایده اصلی این میراگر از سیستم جداسازهای لرزه ای آونگ اصطکاکی گرفته شده است. مدل اصطکاکی این میراگر بر اساس رفتار هیسترتیک پیشنهادی برای تحلیل سیستم جداسازهای لرزه ای آونگ اصطکاکی در نظر گرفته شده است. برای آنالیز تاریخچه زمانی، برنامه کامپیوتری ۲۰۰۰SAPانتخاب شده است. این برنامه دارای قابلیت مدل سازی میراگرآونگ اصطکاکی مطابق با تئوریهای رایج می باشد. در مرحله بعد با در نظر گرفتن یک قاب دوبعدی به مدل سازی
میراگر در سازه پرداخته و تاثیر نیروی فشاری بر روی میراگر و ضریب اصطکاک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج برای یک سازه سه بعدی چهارطبقه ارائه می شود و به ارائه روشی برای کاهش بازتابهای ساختمان همراه با میراگر آونگ اصطکاکی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر قابلیت استهلاک انرژی توسط میراگر آونگ اصطکاکی و کاهش تغییرمکانها و نیروهای داخلی المانهای سازه به علت کاربرد این میراگر می باشد.