مقاله مهارتهاي ويژه و سبك خاص مولوي در «زاويه ديد»، در حكايت عاشق شدن پادشاهي بر كنيزك بنابر نظريه ژرار ژنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: مهارتهاي ويژه و سبك خاص مولوي در «زاويه ديد»، در حكايت عاشق شدن پادشاهي بر كنيزك بنابر نظريه ژرار ژنت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت
مقاله زاويه ديد
مقاله حکايت پادشاه و کنيزک
مقاله کانون روايت
مقاله سبک
مقاله مثنوي
مقاله مولوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورآلاشتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سليمي سيده مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود عنصر روايت (Narration) در ادبيات، دين، فلسفه، خاطرات و … لزوم شکل گيري رشته اي جديد تحت عنوان «روايت شناسي» (Narratology) را سبب شد. مقوله زاويه ديد(Perspective- Point Of View)  بعنوان مهمترين وجه ساختار روايي، عنصر مرکزي بسياري از نظريه هاي ادبي از جمله نظريه ژرار ژنت (Gerard Genette) است. وي با کانون سازي، چه کسي روايت ميکند؟ و داستان از زاويه ديد چه کسي بيان ميشود؟ باعث شناخت شناسنده در مواجه با متن ميشود .
مثنوي مولانا از جمله آثار ارزشمند ادب پارسي است که شاعر در رسيدن به هدف عالي خود – تعليم – از عنصر روايت در آن بهره ميجويد. انتخاب کانون روايت متناسب، يکي از شگردها و ويژگيهاي سبکي مولانا، در داستانپردازي است که تنوع آن موجب پويايي و لذت بخشي روايت و متمايز شدن سبک  بيان مولانا ميشود.
نگارندگان در اين مقاله پس از بيان نظريه ژرار ژنت به بررسي مقوله زاويه ديد در داستان پادشاه و کنيزک و شگردهاي مولانا در اين زمينه ميپردازند.