سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

تهمینه صالحی – کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

چکیده:

حوادث غیر مترقبه همه ساله جان انسانهای بیشماری را گرفته و خسارت های مالی و جانی فراوانی به بار می آورند. کشور ما نیز از جمله حادثه هیزترین کشورهای جهان به شمار می آید. متاسفانه اغلب این حوادث به صورت دقیق قابل پیش بینی نیستند. به همین دلیل از مهمتریناقدامات گروههای امداد، بالاخص پزشکان، پرستاران و تکنسین های اورژانس نجات سریع مجروحان و مصدومان می باشد. یکی از فعایت های اولیه در این راستا ارزیابی و مدیریت سریع و صحیح بیماران ترومایی، با امکانات محدد می باشد که درکاهش عوارض بعدی نقش بسزائی دارد.
مقاله حاضر یک مقاله مروری با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی می باشد.
بر اساس بررسی های انجام شده پس از بروز ترومای شدید در سه فاصله زمانی بیشترین میزان مرگ و میر دیده می شود. اولین پیک در ثانیه ها و دقایق اولیه تروما دیده می شود مثل صدمه به عروق اصلی یا ضربه شددید به مغز یا طناب نخاعی، دومین فراز در طی چند ساعت اولیه صدمه بوجود می آید مثل هیپوکسی و اسیدوز ناشی از آن، کاهش حجم خون ، اختلال انعقادی و سومین اوج مرگ و میر ناشی از تروما، در طی روزها و هفته های بعد در نتیجه مشکلاتی مثل هیپوترمی، نارسائی اعضا داخلی، عفونت خون یا اختلال انعقادی دیده می شود. در فراز اول و دوم نقش پرستاران و اعضاء گروه امداد حیاتی است. اهم این موارد که نیاز به ارزیابی سریع پرستار اورژانس دارد و در مقالهبه تفصیل شرح داده شده ، عبارتند از :کنترل وضعیت راه هوائی وستون فقرات و ایجاد ثبات در آنها – وضعیت تنفس و تهویه – حفظ جریان خون و کنترل خونریزی – سطح هوشیاری ، ارزیابی GCS و انجام اقدامات مورد لزوم – کنتر ل و مدیریت عوامل محیطی با توجه به نوع حادثه پیش آمده جهت پیشگیری از خطرات محیطی برای ارائه سریع و صحیح این مراقبت ها، انجام کار بصورت تیمی ضروری و حیاتی است.
نتیجه اینکه تروما عارضه پیچیده و چند وجهی است که برای پرستاران امداد و اورژانس با چالش های زیادی همراه است و به همین دلیل برای شناسایی و مدیریت سریع بیماران ترومائی بازم است تیم های امداد از قبل تشکیل شده،‌تحت آموزش قرار گرفته و آماده باشند که در صورت بروز حادثه سریعا وارد عمل شوند. اعضااین تیم عبارتند ازرهبر گروه- پزشک متخصص هوشبری – جراح عمومی – جراح مغز و اعصاب و۲ پرستار اورژانس،انجام مانورهای دوره ای برای ایجاد و حفظ یک چارچوب عملیاتی در موقع بروز سوانح و مدیریت زمان در امدادرسانی ضروری می باشد.