مقاله مهار درد و التهاب ناشي از تست فرمالين در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي با عصاره اتانولي زعفران (Crocus sativus) و اجزاي آن؛ کروسين و سافرانال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مهار درد و التهاب ناشي از تست فرمالين در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي با عصاره اتانولي زعفران (Crocus sativus) و اجزاي آن؛ کروسين و سافرانال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره اتانولي زعفران
مقاله بي دردي
مقاله سافرانال
مقاله کروسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: زردوز حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات نشان داده که عصاره آبي- الکلي زعفران قادر به مهار درد و التهاب ناشي از فرمالين در موش هاي نر کوچک است. به دليل تفاوت ترکيب عصاره الکلي با عصاره آبي- الکلي، در اين مطالعه اثر عصاره اتانولي زعفران بر درد حاد و مزمن در موش هاي نر کوچک بررسي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي روي موش هاي نر نژاد NMRI با ميانگين وزني ۲۰ تا ۲۵ گرم (۶ سر در هر آزمايش) انجام شد. داروها ۳۰ دقيقه قبل از تجويز فرمالين ۲% استفاده شدند. پس از تزريق فرمالين، پاسخ حيوانات به مدت ۶۰ دقيقه و هر ۵ دقيقه يک بار بررسي شد. التهاب در دقيقه ۲۵ به روش غوطه وري در جيوه بررسي شد. داده ها با آزمون هاي آناليز واريانس يک-طرفه و توکي با SPSS 9.01 تحليل شد.
يافته ها: عصاره الکلي زعفران در دوز ۵ ميلي گرم بر کيلوگرم در فاز حاد و در دوز ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم در فاز مزمن اثر ضددرد نشان داد. نالوکسان، دکسترومتورفان و L-NAME اثر عصاره زعفران در فاز حاد و مزمن را مهار نمود. سافرانال در فاز حاد و کروسين در فاز مزمن اثر ضددرد نشان داد. عصاره زعفران (۲٫۵، ۵ و ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) التهاب را به ترتيب ۳۰%، ۶۶% و ۸۰% مهار کرد، اما سافرانال و کروسين در اين مورد اثري نداشتند.
نتيجه گيري: عصاره اتانولي زعفران توانايي مهار فاز حاد درد ناشي از فرمالين را دارد و احتمالا اين اثر تا قسمتي ناشي از سافرانال است. تحريک احتمالي مسيرهاي وابسته به گيرنده هاي اوپيوئيدي،NMDA  گلوتاماتي و نيتريک اکسايد در مهار فاز حاد و مزمن درد دخالت دارند.