سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسام حدیدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظریه گرافها روشی جهت تعداد حداقل مهارها و محل آنها ، به منظور صلب کردن قابهای m * n دهانه ای مفصلی ارایه می گردد . در ا ین روش با استفاده از نظریه گرافها ،می توان به سرعت و سهولت ، صلب بودن را بررسی کرد و بر اساس نیازهای معماری ، گزینه هائی برای مهاربندی قاب تعیین و گزینه بهینه را انتخاب کرد و در محاسبات بعدی به کار برد.