سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جان لانگ – گروه فسیل شناسی مهره داران، موزه استرالیای غربی ، پرت ، استرالیا
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
واچیک هایراپطیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

رسوبات دونین پسین واقع در ناحیه چاهریسه، شمال شرقی اصفهان حاوی فونای از بقایای مهره داران (ماهیان)، می باشد که مطالعه وتشریح این نمونه ها منجر به شناسایی جنس Bothriolepis ، بقایائی از یک جنس متعلق به خانواده ptyctodontide ازماهیان زره دار (placoderm) قطعاتی از جنس احتمالی Osteolepis از خانواده osteolipididae و جنس Onychpous از ماهیان crossopterygian و در نهایت جنسهای Chirodipterus و Rhinodipterus و یا Dipterus از ماهیان دو تنفسی (Dipnoan) انجامید. یکی از خصوصیات جالب توجه به این فونا فراوانی جنس Bothriolepis در این سری از رسوبات است که این فونا را از دیگر مکانهای مشابه در رسوباتدونین پسین ایران متمایز می کند. لایه های در برگیرنده مهره داران مزبور بر اساس مطالعه کنودونتها از نظر سنی معادل با فرا سنینمیانی (زون کنودونتی jamieae) می باشد.