مقاله مهريه؛ عندالمطالبه يا عندالاستطاعه (عنوان عربي: المهر عندالمطالبة و عندالأستطاعة؟) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مهريه؛ عندالمطالبه يا عندالاستطاعه (عنوان عربي: المهر عندالمطالبة و عندالأستطاعة؟)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهريه
مقاله مهريه عندالاستطاعه و عندالمطالبه
مقاله حق حبس
مقاله اعسار
مقاله مهرالسنه (كليدواژه عربي: المهر
مقاله عندالمالبه
مقاله عنصرالاستطاعة
مقاله حق الضبط
مقاله الإعساء
مقاله مهر السنة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
مهريه يکي از مهم ترين آثار مالي عقد ازدواج است که در قرآن و روايات حدي براي آن در نظر گرفته نشده است. به تبع آن در قانون مدني هم تعيين آن منوط به تراضي طرفين مي باشد. مقدار مهر هرچه باشد مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت آن مي شود و ريشه قراردادي ندارد. در ضمن عقد ازدواج نيز مثل ساير عقود مي تواند شروطي از جانب طرفين مطرح شود. اين شروط يا در رابطه با خود عقد هستند و يا در رابطه با مهريه. در اين مقاله شروطي که در ضمن قرارداد مهريه مطرح مي شود، مثل عندالمطالبه يا عندالاستطاعه بودن، را بررسي خواهيم کرد و به تحليل ماهيت هر کدام از لحاظ فقهي و حقوقي تفاوت هاي بين اين دو شرط و آثار مترتب بر آن خواهيم پرداخت.