مقاله مهمترين وجوه سبک شناختي داستانهاي احمد محمود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مهمترين وجوه سبک شناختي داستانهاي احمد محمود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک
مقاله احمد محمود
مقاله داستان
مقاله اقليم جنوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيروز غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك سروناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير محيط و جغرافيا بر زبان و سبک نويسندگان، امري بديهيست، اما تعيين ميزان اين اثرگذاري و اثرپذيري نياز به مطالعه و بررسي دقيق دارد. احمد محمود بعنوان پيشاهنگ مکتب داستاني خطه جنوب ايران براي اين پژوهش انتخاب شده است، چرا که آثار او در پنج دهه از ادب معاصر ايران خوانندگان و علاقمندان بسياري داشته است و شمارگان چاپ رمانها و داستانهاي کوتاهش دليلي بر اين مدعاست. شرايط اقليمي و نوع زندگي محمود و بهره گيري از زبان روان آميخته با صبغه بومي و گزينش موضوعات اجتماعي و تاثير تفکرات و انديشه هاي نويسنده بر زبانش، پديدآورنده سبک خاص او است. در اين مقاله پس از ذکر کلياتي درباره ميراث نويسندگي احمد محمود، بصورت گزينشي ويژگيهاي خاص آثار او که جنبه سبکي دارند، و ميتوان بسبب کثرت کاربرد، آن را شاخصه سبکي وي دانست، استخراج و تحليل شده است. از آنجا که حوزه کار سبک شناسي، حوزه تمايز صورتهاست، آثار محمود از نظرگاه فکري و محتوايي بررسي نشده است. در نهايت اين مقاله بر آن است به اين پرسشها پاسخ دهد: مهمترين وجوه سبک شناختي داستانهاي احمد محمود کدامند؟ و آيا محمود در عرصه داستان نويسي، سبکي جريان ساز داشته است يا خير؟