با نگاهی به پیکره شهرها به وضوح شاهد قد علم کردن و شاخص شدن فضاهای تجاری در محیط شهری خواهیم بود؛ مهمترین عامل افزایش فضاهای تجاری در کلان شهرهای کشور فعال نبودن بخش های صنعت، کشاورزی و معدن یعنی عدم تولید و جذب نقدینگی و بازده سود مناسب در این بخش ها بوده و در نتیجه به لحاظ فراهم شدن ایجاد اشتغال سریع و با سرمایه کمتر، ریسک پذیری کمتر و بازگشت سرمایه سریع تر در بخش های خدماتی ، فضاهای تجاری تنها فضایی هستند که توانسته تا حدودی جذب سرمایه و سرمایه گذاری را از جاذبه بیشتری برخوردار نماید.

مجتمع های تجاری در کشور ما نوپا هستند، شرایط رشد در این صنعت به تازگی مهیا شده به همین دلیل مجتمع های تجاری بزرگ و موفق محدود می باشند، صنعت احداث مراکز تجاری در دنیا سال هاست که به عنوان یکی از صنایعی که باعث رونق و توسعه کشورها می شود دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

مراکز تجاری و یا بازارها در شهرهای فرهنگی و تاریخی، علاوه بر تاثیرگذاری بر ساختار کلی شهر و شکلگیری محلات به عنوان یکی از مظاهر مهم معماری ارزشمند و هویتمند عمومی مطرح بوده و در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین عرصههای بروز تعاملات رایج در حیات مدنی محسوب میشدهاند. بازار دربرگیرنده فعالیت ها و کارکردهای بسیار متنوعی است که همواره برای تامین فضاهای مناسبی جهت کارکردها و فعالیتهای نوین، تغییر شکلهای لازم را می پذیرد و در حالت مطلوب، پابه پای تحولات اجتماعی حرکت میکند.(سلطان زاده ، (۱۳۸۵ از قابل توجه ترین زیرمجموعه های اقتصادی مجتمع های تجاری در عصر حاضر، پرداختن به مولفه های گردشگری خرید

است که زوایای بسیاری را منعطف به شهرها خواهد نمود گردشگری خرید در شهرها و کلانشهرهای گردشگر پذیر به عنوان جزء لاینفک مقوله مدیریت و توسعه ی شهری مدنظر بوده و نه تنها در تجهیز فیزیکی زیرساخت های شهری، بلکه در تدوین فرایندهای روانی و ایجاد تصویر و هویتی متمایز از شهر مورد عنایت هستند. این مفهوم با تأکید بر ارزش های محوری، با تبدیل تصاویر و جذابیت های مراکز خرید به هویتی برجسته و ملموس، گردشگری خرید را به عنوان محصولی ماندگار در عرصه ی ملی و بین المللی معرفی می کند ( ( Zeithaml & Parasuraman 1990,7