نقش و ارتباط مهمترین عوامل موثر در ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی شهر و توسعه گردشگری شهری:

هویت :

در واقع این هویت است که از طراحی مبلمان و المان شهری رمز گشایی می کند و آنها را برای درک و خوانایی بهتر قابل پذیرش برای گردشگران می کند. باید بدانیم هویتی، که در طراحی مناسب المان ها و مبلمان شهری ایجاد می شود به نسل های بعد منتقل شده و در واقع کمک شایانی به حفظ هویت شهری می کند. همخوانی طراحی مبلمان شهری با هویت شهر و محیط های شهری از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که همین همخوانی هاست که ارتباط بین طرح و محیط را برقرار می سازد و همین مسائل باعث سیما و منظر شهری مطلوبی از دید گردشگر می شود.

فرهنگ:

در ابتدای قرون حاضر زیباسازی فضاهای شهری، براساس تفکرات فرهنگی، اجتماع، مشارکت های مردمی، مردم سالاری ، قانون گرایی، عقلانیت ، برابری و همانند آنها عمیقاً تأثیر پذیرفته و شکل میگیرد و از این رو زیبا سازی فضای شهری حاصل و نتیجه تعامل فرهنگ و اجتماع میشود که رابطهای دو سویه با هم دارند.

رنگ :

رنگ زنده و پویا است رنگ، عامل بروزدهنده و آشکار کننده تمام نیروهای اعتقادی و فکری یک فرد یا قوم ، ارتباط دهنده شهر

وگردشگر ، حامل پیام و کلیه ارزشهای شهروندان به گردشگران و عامل تخلیه کننده و پرکننده روح و روان است در تبانی رنگ ها، قدرت پویایی وجود دارد.زمانی که این پویایی به انسان اجازه تخلیه روحی دهد، فضای روحی – روانی متعادلی به وجود خواهد آمد که انسان در آن به آرامش می رسد و تاثیر به سزایی در جذب گردشگران خواهد داشت.

نشانه شهری:

نشانه ها و نماد های شهری از نقاط مرئی شهر هستند چرا که به دلیل تسلط بر محیط اطراف و ایجاد خاطره در ذهن هم به عنوان نشانه بصری و هم به عنوان نشانه ذهنی عمل می کند و آنچه که این نقش را تقویت می کند بستر طبیعی شهر است با طراحی عناصر نشانه ای قوی در فضای شهری که از فواصل دور و نزدیک قابل رویت باشد و با طراحی و نورپردازی مناسب آن در شب این مکان به عنوان نقطه شاخصی در شهر هم در روز و هم در شب قابل شناسایی است و بر خوانایی محیط می افزاید وعامل بسیار موثری در توسعه گردشگری شهری محسوب می شود.

ثبت خاطرات جمعی :

بستری برای ثبت خاطرات جمعی وقتی از حافظه جمعی شهر صحبت می کنیم. از مکان ها یا فضا هایی صحبت می کنیم که در آنها خاطره شهری نقش داشته و وقایعی اتفاق افتاده است. این وقایع به محیط ، ضخامت تاریخی داده و جزئی از حافظه تاریخی ما شده است. در صورت طراحی فضا هایی به یادماندنی و سرزنده ، که از هویت بصری نیز برخوردار با شند درواقع تاریخ شهر در ذهن گردشگر باقی خواهد ماند.