سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب افسری – دانشجوى کارشناسى ارشد مهندسى صنایع دانشگاه صنعتى اصفهان

چکیده:

از زمان ایجاد آنالیز ارزش این فرایند در زمینه هاى گوناگونى بکار گرفته شده است. از جمله ى این زمینه ها، مقوله مهندسى و مدیریت مىب اشد. این رویکرد(مهندسى ارزش و آنالیز ارزش) بدلیل
برخوردارى از تکنیک ها و ابزارهاى خلاق و اثربخش با بکارگیرى در فرایند مدیریت رویکرد کارآمدى را بوجود آورده که این رویکرد نوین مدیریت ارزش نامیده شده است. در این مقاله قصد
بر این است که به صورت گذرا آنالیز و مهندسى ارزش مورد بررسى قرار گرفته و ارتباط مهندسى و مدیریت ارزش به همراه برخى مفاهیم مرتبط با KAIZEN ،QFD ،ISO9000 ،TQM ارزش و آن مورد بحث قرار گیرد.