مقاله مهندسي متابوليک E. coli جهت توليد PHB و تسهيل فرآيند ليز باکتري با استفاده از ژن ليز E از فاژ φX174 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: مهندسي متابوليک E. coli جهت توليد PHB و تسهيل فرآيند ليز باکتري با استفاده از ژن ليز E از فاژ φX174
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي هيدروکسي بوتيرات
مقاله سيستم ليز E
مقاله اپران phb

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي سيستاني روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ژن هاي بيوسنتزي پلي هيدروکسي بوتيرات در باکتري رالستونيا يوتروفا درون يک اپران قرار گرفته است. مطالعات مختلف نشان داده اند که ميتوان اين اپران را در باکتري هاي گرم منفي ديگر نظير E. coli کلون کرد و محصول مناسب به دست آورد. براي اين منظور نيازي به تعويض پروموتر نيز نمي باشد، زيرا پروموتر اصلي اپران ميتواند در E. coli نيز با کارآمدي، فعاليت نمايد. استحصال گرانول هاي توليدي يکي از مباحث مهم بيوتکنولوژيکي جهت توليد صنعتي اين ماده ميباشد، زيرا روش هاي مبتني بر حلال، يا روش هاي فيزيکي علاوه بر بالابردن هزينه ساختار گرانول را نيز به هم ميزنند. به همين در اين مطالعه جهت استحصال گرانول ها از سيستم ليز E استفاده گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، به منظور به دست آوردن اپران phb و نيز ژن E از تکنيک PCR استفاده گرديد. سپس هر کدام آنها توسط يک پلاسميد مجزا در باکتري E. coli کلون گرديد. جهت کنترل فرآيند ليز نيز از پروموتر القا شيميايي استفاده شد.
يافته ها: باکتري هايي که هر دو پلاسميد در آنها کلون شده بود اول PHB را در خود به مقدار زياد بيان نمودند و دوم در زمان مناسب با افزايش القاگر، ليز شده گرانولهاي خود را به درون محيط کشت رها نمودند.
بحث و نتيجه گيري: ميتوان از اين روش جهت توليد و استحصال مقرون به صرفه PHB استفاده نمود.