مقاله مهندسي مجدد سازه زيرين يك بالگرد بر اساس مفهوم ضربه پذيري با استفاده از مواد مرکب پليمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مهندسي مجدد سازه زيرين يك بالگرد بر اساس مفهوم ضربه پذيري با استفاده از مواد مرکب پليمري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداكثر ضربه پذيري
مقاله سازه زيرين بالگرد
مقاله مواد مركب
مقاله معيار آسيب سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدراد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضربه پذيري (ميزان جذب انرژي ضربه) سازه زيرين بالگردها از جمله ملاحظات مهم در طراحي سازه اين گونه وسايل پرنده مي باشد. ضربه پذيري اين قسمت از سازه، در ميزان صدمات وارده به سرنشينان بالگرد در هنگام فرود اضطراري اهميت ويژه اي دارد. در اين پژوهش، به مهندسي مجدد قسمتي از سازه زير صندلي خلبان يك نوع بالگرد چند منظوره با ماموريت دريايي به منظور بهبود خواص ضربه پذيري آن پرداخته شده است. سازه در نظر گرفته شده از جنس آلومينيوم بوده و بخشي از مجموعه صندلي خلبان است كه در زير صندلي قرار گرفته و اتصال صندلي خلبان به اعضاي اصلي سازه بدنه بالگرد را برقرار مي سازد. اين قسمت، نقش بسيار مهمي در جذب ضربه در برخورد عمودي بالگرد با زمين يا سطح آب دريا دارد. در اين راستا، ضمن شبيه سازي کامپيوتري خرابي در سازه جايگزيني مواد مركب با مواد فلزي براي اين سازه در نظر گرفته شده و تاثيرات آن بر روي ضربه پذيري و وزن مورد بررسي قرار گرفته است. سازه جايگزين از جنس مواد مرکب پليمري طراحي و ساخته شده و مورد آزمايش عملي قرار گرفته است. نتايج آزمايش خرابي و شبيه سازي کامپيوتري بر روي سازه ساخته شده، نشان داده که اين سازه جديد ضمن دارا بودن وزن پايين تر در مقايسه با سازه آلومينيومي، از خواص ضربه پذيري بهتري برخوردار است.