مقاله مهندسي مجدد فرآيند برنامه ريزي با تاكيد بر كاربرد آينده نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مهندسي مجدد فرآيند برنامه ريزي با تاكيد بر كاربرد آينده نگاري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آينده نگاري
مقاله فرآيند برنامه ريزي
مقاله مهندسي مجدد فرآيندها
مقاله شهرسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير كريم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: زالي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش تغييرات و دگرگوني ها در سال هاي آخر هزاره دوم و ظهور پياپي مسايل جديد در جامعه جهاني، اتكا به روش هاي برنامه ريزي مبتني بر پيش بيني، جوابگوي نياز مديريت هاي كلان كشورها نبود و سايه سنگين عدم قعطيت ها و ظهور رويدادهاي ناپيوسته و شگفت انگيز، وضعيت را به گونه اي دگرگون كرده بود كه پيش بيني آينده در دنياي پرتحول براي برنامه ريزان، امري مشكل به نظر مي رسيد. عدم توانايي در پيش بيني دقيق آينده و همچنين پيچيدگي هاي ناشي از تغييرات روزافزون باعث شد تا محققان از قابليت هاي دانش نوظهور آينده پژوهي بهره برده و آينده نگاري را وارد بطن فعاليت هاي برنامه ريزي كنند. به نظر مي رسد با توجه به موضوع ناموفقيت طرح هاي شهري و منطقه اي در مرحله اجرا، کاربرد آينده نگاري و تغيير رويكرد از پيش بيني به آينده نگاري در برنامه ريزي شهري و منطقه اي ضرورتي اجتناب ناپذير باشد. بر همين اساس اين مقاله سعي دارد ضمن معرفي رويكرد آينده نگاري و آينده پژوهي، با نقد فرآيند برنامه ريزي موجود، به معرفي فرآيند جديد برنامه ريزي پرداخته و ضرورت استفاده از رويكرد آينده نگاري را مورد بررسي قرار دهد. در اين مقاله دو فرآيند از منظر برخي شاخصه ها نظير رويکرد کلان، شکل فرآيند، گرايش فکري و جهان بيني، ماموريت، کارايي و روش، مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است.