سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید مهرابی – مسؤول آموزش و استراتژی شرکت آرین ماه تاب گستر ( اولین تولید کننده خصوصی

چکیده:

سیستم های منابع انسانی از چند فرآیند اصلی شامل جذب، نگهداری و توسعه تشکیل می شوند . اگرچه همه فرآیندهای مذکور از اهمیت بالایی برخورد ارند و نقص در هر یک از آن ها عواقب نامطلوب و هزینه های سنگینی را متوجه سازمان خواهد نمود، لیکن فرآیند آموزش به دلیل نقش پوششی که در تعامل با سایر فرآیندهای سیستم های منابع انسانی می تواند ایفا نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است :
-از آن جا که آموزش و توسع ه یکی از اصلی ترین انگیزه های افراد به ویژه افراد متخصص برای ماندن در یک سازمان است، می تواند کمبودها یا ضعف های فرآیند نگهداری را تخفیف داده یا برطرف نماید . انگیزه یادگیری از فطرت کمال جویی حاصل از یادگیری در انسان ناشی می شود .
– آموزش با استفاده از زیر فرآ یندهای نیازسنجی و اجرا می تواند ضعف ها یا کاستی های فرآیند جذب نیروی انسانی را که به دلایل متعددی امکان بروز دارند، کاهش دهد .
با توجه به توضیحات فوق، این ادعا که مهم ترین فرآیند در حوزه منابع انسانی، فرآیند آموزش است ، دور از واقع نیست به شرط آن که فرآیند آموزش به بهترین نحوی انجام گیرد و حال آن که این گونه نیست .