سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین سارنگ –
داودرضا عرب –
کامران امامی –
آتنا خواجه ایم مقدم –

چکیده:

در بسیاری از پروژه های بزرگ اهداف اصلی در طی طراحی یا اجرا تغییر می کند و اعمال این تغییرات در پروژه های درحال احداث با توجه به تنگناهای زمانی و اجرایی یکی از چالش های
طراحان محسوب می گردد. در این چهارچوب مطالعات کوتاه مدت مهندسی ارزش باتکیه بر تیم چندرشتها ى و پیشنهادهای خلاقانه میت واند در این موارد راهگشا باشد. در جریان احداث سد
قلعه چای در آذربایجان غربی افزایش استحصال منابع آب و ترفیع سد مطرح و مورد تایید کارفرما قرار گرفت. در نتیجه مطالعات مهندسی با هدف افزایش استحصال آب، حل مشکلات ترفیع و
کاهش مسایل تداخل بدنه ترفیع یافته و شوت سرریز در اردیبهشت ۱۳۸۲ آغاز گردید. در این جداگانه برای ترفیع سد و سرریز توسط تیم ترسیم شد و ۲۳۴ ایده ى فاز Fast مطالعه دو نمودار
خلاقیت در ۵ بسته ى منابع آب، ژئوتکنیک، هیدرولیک مخزن و سرریز، روش های غیرسازها ی و شبکه دستهب ندی شده و توسعه یافتند. براساس ایده های منابع آب تراز نرمال مخزن در مدت کوتاه
نهایی گردید و به تصویب کارفرما رسید. در بسته ى ژئوتکنیک روش های مختلف برای کاهش تداخل سرریز و بدنه ارائه گردید. در بسته ى هیدرولیک سناریو های متعدد تشکیل گردید که برخی
از آنان مانند استفاده از فیوزگیت، برای اولین بار در کشور مطرح شد. برخورد نظام مند و گام به گام مهندسی ارزش شرایط لازم را برای رفع ابهام از سناریو های نوآورانه پیشنهادشده را فراهم نمود و در نهایت تصمیم سازی مناسب توسط تیم به انجام گرفت و اجرای پروژه با حداقل تاخیر ادامه یافت.